Loading...

Stadshusbron

Med syfte att lyfta platsen och skapa ett mer tilltalande gaturum har Stadshusbron i Stockholms innerstad försetts med en ny belysningsanläggning. I projektet har den nyaste ljustekniken för gatubelysning använts och anpassning samt ställningstagande gentemot omgivningens speciella karaktär har varit av största vikt. Detta gav förutsättningar och inspiration till designen av brons nya kandelaberbelysning som togs fram i samarbete med Ateljén.

Totalt skapades 28 st armaturer (2 st per stolpe), i svart och mässing. Kandelabrarna har dynamik och en samtidigt sammanhållen silhuett.
De är robusta, driftsäkra och optiskt avancerade.

Plats: Stockholm
Beställare: Trafikkontoret Trafikstyrning Stockholm, Marika Andersson
Konsult: Steamphase AB, Stefan Sjölund ark. SAR MSA