Loading...

Skårsskolan

Plats: Göteborg.
Beställare: LF, Charlotte Odbratt.
Arkitekt: Yngve Lundh Arkitekt, Börie Glamheden.
Ljusdesigner: ELK, Petra Sandberg.
Elkonsult: ELK, Jörn Skramdal.
Elinstallatör: Itsel, Jan Larsson.

Produkter i projekt

Fovea 2000
Pendel