Loading...

Regionbussterminalen Halmstad

Plats Regionbussterminalen i Halmstad
Beställare Halmstad kommun, Christer Johansson
Belysningsplanerare ELK i Göteborg AB, Jonas Fransson
Arkitekt Abako Arkitektkontor AB, Olof Hallberg
Landskapsarkitekt Vectura, Sara Tärk
Elkonsult ELK i Göteborg AB, Daniel Rydberg
Elinstallatör ELAB Halmstad
Produkter BEGA