Loading...

Nyboda skola

Plats Tyresö, Stockholm.
Beställare Tyresö kommun.
Arkitekt Sweco arkitekter.
Elentreprenör Bravida Sverige.
Elkonsult Tysklinds Elkonsult.
Fotograf Jason Strong.