Loading...

Lasarettsområdet

Plats: Helsingborg
Beställare: Region Skåne
Landskapsarkitekt: Sweco Architects, Maria Arborgh
Elkonsult: Sweco, Fredrik Sköld
Elinstallatör: Prenad i Helsingborg

Produkter i projekt

Halo 600
Stolpe
Linx
Pollare