Loading...

Kvarteret Fjällkon

Plats: Östersund.
Beställare: Landstingsbostäder i Jämtland.
Arkitekt: GisteråSjöstrand Arkitektur.
Elkonsult: JBEL, Jämtbygdens Elkonsult.
Elinstallatör: Johnsons El.

Produkter i projekt

Skipper
Stolpe