Loading...

Kungliga Operan

Plats Kungliga Operan, Korsalen, Stockholm.
Idé och lösning Anders Edling, Ahlsénarkitekterna.