Loading...

Kullagatan

En unik gatuarmatur har tagits fram till Helsingborg Stad och stadens främsta gågata, Kullagatan. Resultatet blev en linhängd pendelarmatur (Ø600 mm), lackerad i guld, vars mönster efterliknar markbeläggningen. Mellan den inre och yttre delen av armaturen förekommer ett spel och färgväxlingar som även kan färganpassas till årstider och speciella händelser i staden. Armaturen består av en skärm som fungerar som ett hölje samt ett bärande stativ.
Bestyckad med LED-moduler och RGB-lister.

Plats Helsingborg
Landskapsarkitekt och gestaltare Martin Hadmyr, Helsingborg Stad