Loading...

KTH

Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek i Stockholm har alltid varit fyllt av bokhyllor och böcker. Men tiderna förändras och Ahrbom & Partner Arkitektkontor fick i uppgift att ta bort alla bokhyllor och ersätta dessa med studieplatser för studenter. Man skapade små rum i rummet i form av cirklar i varierande storlekar och varje cirkel utgör en studiegrupp. När bokhyllorna togs bort försvann även mycket av ljuset som var integrerat i dessa. Istället designades en mysig och intim lågt sittande studiebelysning som kompletterar rummets övriga belysning i form av högt placerade stora spotlights/strålkastare. Likadan bordsarmatur finns monterad vid samtliga studiegrupper och förser arbetsplatserna med effektivt nedåtriktat ljus. Varje armatur är försedd med eluttag för laddning av datorer och telefoner.

Plats: Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, Stockholm.
Beställare: KTH.
Arkitekt: Ahrbom & Partner Arkitektkontor.
Ljus- & armaturdesign: Ahrbom & Partner Arkitektkontor.
Elkonsult: Sweco.