Loading...

Kristianstads Rådhus

Sessionssalen i Kristianstads Rådhus är ett skinande nytt smycke bland stadens offentliga lokaler. Greger Dahlström från Fojab arkitekter i Malmö har ritat så väl det nya rådhuset som den specialdesignade armaturen i driven koppar. Väggarmaturen har han smakfullt valt att kalla Ticka, efter naturens förebild. Arkitektur och armatur i fullkomlig harmoni.

Plats: Kristianstad.
Arkitekt: Fojab arkitekter, Greger Dahlström.
Beställare: Kristianstad kommun och Region Skåne.