Loading...

Klosterfälad

Plats: Lund
Beställare: BRF Klosterfälad / BRF Vildanden
Elkonsult: PQR, Lars Malmberg och Fredrik Andersson
Elinstallatör: RSA EL

Produkter i projekt

Linx
Stolpe
Tall Lite
Vägg
Tall
Pollare