Loading...

Kaptensbron

När nya Kaptensbron, som återinvigdes sommaren 2013, skulle ljussättas var det svårt att finna en lämplig armatur. Därför fick Lokal XXX Arkitekter tillsammans med Johan Moritz och hans medarbetare på Gatukontoret Malmö stad helt enkelt ta fram den själva. Gruppen fastnade för ellipsens spännande formspråk, som sedan Lokal XXX Arkitekter vidareutvecklade till armaturens slutgiltiga form. Förutom att armaturen skulle harmonisera med bron, så var den mänskliga aspekten central.

Idag svävar ellipserna över brons gjutna bänkar och skapar så väl en rumskänsla som en funktionell och spännande belysning.

Plats Malmö.
Beställare Malmö Stad.
Arkitekt / Armaturdesign Lokal XXX Arkitekter.
Ljusdesigner Johan Moritz.
Elinstallatör Lambertsson.