Loading...

Eastmaninstitutet

Plats: Stockholm
Beställare: Locum
Arkitekt: Nyréns, Johan Janssen
Ljusdesigner: WSP Ljusdesign, Nora Högberg
Elkonsult: WSP Systems, Adib El Sherif
Elinstallatör: APQ EL

Produkter i projekt

Kit
Tak