Terminologi

Switchdim
Gemensam dimning via dragsnöre. Försedd med sladd och stickpropp.

Smartdim
Inbyggd ljussensor för konstantljus/rörelsedetektor och IR-mottagare. Försedd med sladd och stickpropp.

Smartswitch
Automatisk tändning/släckning via närvarosensor. Ställbar frånslagsfördröjning 5 s - 30 min. Släckning beroende på ljusnivå 50-20 000 lux eller inaktiv.

DALI (Digital Adressable Lighting Interface)
Standardiserat digitalt protokoll för ljusreglering. DALI kan med fördel kombineras med andra styrsystem.

DSI
Adresslös digitalstyrning. I DSI-systemet överförs styrinformationen till HF-donet via en adresslös digitalsignal. Alla armaturer anslutna till systemet regleras på samma sätt oberoende av avståndet mellan manöverenhet och armatur. Ger även möjlighet till reglering av ljuskällor med olika effekter. Belysningen tänds och släcks med hjälp av ett digitalt styrkommando. Armaturerna är spänningssatta även i släckt tillstånd. Miniminivå, beroende på typ av ljuskälla, är 1%, 3% eller 10%.

Ljusreglering (eller dimning)
Steglös reglering av ljusstyrkan.

Ljusstyrning
System som kontrollerar enskilda armaturgrupper och/eller hela system.

HF-don för ljusreglering
Förkopplingsdon som via en separat styrkrets medger ljusreglering.

Digital ljusreglering
Styrsignalerna mellan enheterna överförs i form av digitala kommandon. Kommandon i digital form är mer okänsliga för störningar än analoga system.

Analog styrning
Analogt system som oftast är baserat på 1-10V DC mellan kontrollenhet och armatur. Systemen reglerar antingen spänningen eller resistansen i styrkretsen. Styrledarnas längd kan påverka reglerresultatet.

Styrning via fas (impuls)
Ett system som bygger på styrning av ljusnivån via 230 V (exempelvis med hjälp av en återfjädrande väggbrytare eller med en inbyggd dragströmställare i armaturen). Mest känt under benämningen Switchdim. Systemet kräver 4-ledare till armaturen om väggbrytare skall användas.

Adresserad styrning
Enheterna i systemet kan adresseras så att enbart de enheter som skall lyda kommandot påverkas. Systemet förutsätter det digitala protokollet DALI.

Flerkanalig styrning
En installation kan uppdelas i olika grupper, kanaler, vilka kan kontrolleras oberoende av varandra eller tillsammans.

Belysningsscener
En inställning av ett ljusläge/ljusarrangemang som vid behov enkelt kan återkallas.

Konstant ljusnivå
Systemet strävar efter att hålla ljusstyrkan inom önskat område (t.ex. under armaturen) på en konstant nivå. Ljusnivån för den artifi ciella belysningen påverkas av det infallande dagsljuset. Används för att spara energi.

Närvarodetektor
En detektor som känner av personers värmestrålning. En rörelse inom detektorns bevakningsområde tänder armaturen. Inbyggd timer släcker armaturen då ingen rörelse förekommer inom sensorns bevakningsområde.

IR-mottagare
Tar emot fjärrkontrollens signaler och överför dessa till systemet. Är oftast integrerad i väggpanel eller multisensor.

Multisensor
Sensor som oftast omfattar funktionerna konstant ljusnivå, närvarodetektor samt IR-mottagare.