Loading...

Stadshusbron

Stadshusbron i Stockholm sentrum har fått et nytt belysningsanlegg og målet har vært å gi plassen et løft og skape et mer tiltalende gaterom. Man har brukt den nyeste lysteknologien for gatebelysning i dette prosjektet, og dessuten har man lagt stor vekt på omgivelsenes spesielle karakter og tilpasset belysningen deretter. Dette gav forutsetninger for og inspirasjon til designen av broens nye kandelaberbelysning som ble utviklet i samarbeid med Ateljén.

Totalt ble det skapt 28 armaturer (2 per stolpe), i svart og messing. Kandelaberne har dynamikk og en moderne, enhetlig silhuett.
De er robuste, driftssikre og optisk avanserte.

Sted: Stockholm
Bestiller: Trafikkontoret Trafikstyrning Stockholm, Marika Andersson
Konsulent: Steamphase AB, Stefan Sjölund ark. SAR MSA