Olle Anderson

Olle Anderson er en av de internasjonalt med gjenkjente svenske formgivere. Han arbeider innenfor et bredt spekter av arkitektur og design, noe som i senere år også har omfattet tekstil, glass og installasjoner.

Han har arbeidet som professor og lærer i flere land, samt med forskjellige internasjonale prosjekter i bl.a. Storbritannia, Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Brasil, Estland, Italia og Sør-Afrika. Andersson grunnla de internasjonale Wood Workshops, som han organiserte seks ganger mellom 1992 og 2000.

Armatur: Buzz, Glenn, Stockholm, Hjo, Maple, ParkTube, Solo.