Kvalitet og miljø

Kvalitetsarbeidet ved ateljé Lyktan innebærer
– at vi skal tilby produkter og tjenester som overgår kundens ønsker.
– at hver eneste kontakt med oss, våre produkter og tjenester skal være en god referanse for fortsatt samarbeid.
– at vi aktivt skal utvikle våre produkter, tjenester og prosesser.
Last ned ISO 9001 (pdf)

Miljø
ateljé Lyktan utvikler og produserer belysningssystemer. Energiforbruket under selve brukstiden står for en stor del av armaturens totale miljøpåvirkning, og derfor er ateljé Lyktans fremste bidrag til miljøet å utvikle energieffektive produkter. Vår ambisjon er å begrense armaturens miljøpåvirkning i hele dens livssyklus – fra utvikling og bruk til gjenvinning.

I miljøarbeidet vårt arbeider vi for:
– å oppfylle eller overgå lovens krav.
– å spare på ressurser, fra energi til råvarer, og å øke gjenvinningen gjennom hele prosessen.
– å ta hensyn til miljøkonsekvensene før nye råvarer, produkter og produksjonsmetoder innføres.
– å stille krav til miljøhensyn hos våre leverandører og entreprenører.
– å kontinuerlig utvikle miljøarbeidet gjennom nye målformuleringer og regelmessig oppfølging.
Last ned ISO 14001 (pdf)