Produktutvikling

ateljé Lyktan

Hver måned kommer det inn flere designforslag til designsjefen, som er den første til å avgjøre om forslaget skal gå videre i prosessen. Hvis det ligger innenfor rammene for vårt behov og formspråk, går det deretter videre til sortimentsrådet. Dette er det vanligste hendelsesforløpet, men det kan også forekomme at vi gir designoppdrag til formgivere, når vi har et tydelig behov for en spesifikk armaturtype.

Når et designforslag går videre til sortimentsrådet, undersøkes produktet av flere nøkkelpersoner i bedriften: R&D manager, produktdirektør, designsjef og teknisk spesialist. De går gjennom alle aspekter fra et teknisk perspektiv samt om produktet oppfyller et behov eller om det er fare for at det vil ta markedsandeler fra et annet produkt.

Sortimentsrådet møtes fire ganger i året og på disse møtene vises det et titalls designforslag. Rådet tar deretter en felles beslutning om et produkt skal gå videre til neste fase – konseptfasen.


Konseptskisse av Ogle Mini.


Konsept

I konseptfasen er produksjonsteknikere, innkjøpere, konseptkonstruktøren og produktsjefen involvert. Produktsjefen lager et utkast til en kravspesifikasjon og konseptkonstruktøren undersøker om det er mulig å finne en rimelig løsning. I denne fasen utarbeides det forslag til kostnader og produksjonsmetoder. Nå tar man også den endelige beslutningen om et prosjekt skal iverksettes eller ikke.


Konseptkonstruktøren prøver å finne løsninger som oppfyller kravspesifikasjonen.Design

Hvis man har fått klarsignal til å starte prosjektet, går produktet videre inn i designfasen. Det er nå prosjektet starter på ordentlig. Det opprettes en tidsplan og en kravspesifikasjon av de prosjektlederne som driver prosjektet fremover. Prioriteringen av ulike prosjekter gjøres av ledergruppen. Det lages prototyper og man velger underleverandører.


Prototyper lages i Ateljén.


I Ateljén skapes det også skreddersydde kundetilpasninger.


Konstruktøren vurderer montering og driftsparametere for drivere.


Verktøy

Nå er det tid for å bestemme verktøyene. Man forbereder strukturer og gjennomgår planer for fiksturer, pakning, kalkyler, priser og systemsupport. Utfallsprøver, testmontering, lysmålinger og modeller til markedsmateriell inngår også i verktøyfasen. Dette er den fasen som tar lengst tid.


Verktøyet til Ogle Mini.


De første delene av verktøyet som senere danner armaturhodet til Ogle Mini.


Delene til armaturhodet er nå satt sammen, men de er fortsatt ulakkerte.


Lysmålingsutstyr.


0-serie

Forserien – også kalt nullserien – er en generalprøve før serieproduksjonen. Hensikten med forserien er å validere alle inngående deler og prosesser i produksjonen, for å sikre kostnader, leveringssikkerhet og ledetid i forhold til serieplanen.

Under forserien lages det salgs- og markedsprøver som brukes under fotografering, til messer og for at selgerne skal kunne vise produktet til sluttkundene.


Gjenging av rør.


Nivåjustering av armatur.


Ogle Mini inntar sin plass i fotostudioet.


1-serie

Nå settes produktet i produksjon basert på ordrer fra kundene. Produktet lakkeres og monteres før det selges og leveres til kundene. Prosjektet anses å være avsluttet og det oppsummeres i en sluttrapport.


Stammer til Time transporteres gjennom pulverlakkeringen.


Sluttfasen av monteringen for armaturen Time.


Den ikoniske gavlen på Time kan her ses stablet før pakking og levering.


Time og Ogle Mini, Svarta huset i Malmö.

Not

Designforslag mottas via e-post til vår designavdeling. Produkt- og designsjef Tommy Jäversjö.
tommy.javersjo@ateljelyktan.se