Stockholm

25 år

Under slutet av 1980-talet antog Stockholms Stad en ny belysningsplan, vilken skulle bidra till att skapa en vackrare ljussättning av såväl nyare som äldre miljöer. Till denna omvandling av stadsbilden utlystes en nordisk designtävling för att få fram en ny belysningsarmatur. Olle Anderson – vid tillfället ansvarig för White arkitekters designavdelning – var en av deltagarna och hans vinnande bidrag skulle komma att sätta ett bestående avtryck i Sveriges belysningshistoria.

Vad Olle Anderson gjorde var att fästa en retrospektiv blick på 1900-talets tidiga armaturer och med sina gedigna kunskaper inom ljus och ljusbehandling hade han bestämda åsikter om hur hans armatur skulle verka och upplevas.

Armaturskiss

Skisser – Tävlingsbidrag

I ett tidigt skede av tävlingen kopplades ateljé Lyktan in och under Olle Andersons regi växte en ny belysningsarmatur fram. Utmaningen låg i att ta fram en produkt som vackert avtecknade sig mot himlen även dagtid. Därtill ville Olle Anderson att dess funktionalistiska form skulle framträda när lampan lyste. Detta löste han genom att låta ett sekundärljus lysa genom en ljusfris i opal akryl, direkt under armaturens karaktäristiskt vida hatt. Ljuset kunde därmed reflekteras i hattens ljusa undersida och lyfta fram armaturens nedre form. Med denna åtgärd eliminerades dessutom ett vanligt förekommande problem – bländande belysning. När armaturens nedre del lyses upp, dämpas kontrasten och den upplevs inte bländande.

Armaturen fick namnet Stockholm.

Skeppsbron – Stockholm

Kungsholmen – Stockholm

Marstrand

Marstrand

Åhus

Hjorthagen – Stockholm

Djurgården – Stockholm

Östermalm – Stockholm

Kungsholmen – Stockholm

Nääs – Göteborg

Luleå

Boden

Boden

Lill-jansskogen – Stockholm

Stockholm Central – Stockholm

Genom ett kvarts sekel har Stockholm lyst upp gator och parker i stort sett hela Sverige. Under åren som gått har tekniska landvinningar implementerats i armaturen. Den senaste förändringen skedde när Stockholm bestyckades med LED-moduler med möjlighet till energibesparande och intelligenta nattsänkningsfunktioner. Med sin form, bredd och många applikationsmöjligheter hör Stockholm till favoriterna hos många ljusplanerare.


Detaljerad produktinformation

Stockholm 370 Vägg

Stockholm ME/SE Lina
Stockholm ME/SE Stolpe
Stockholm ME/SE Vägg

Stockholm LED G2 Lina
Stockholm LED G2 Stolpe
Stockholm LED G2 Vägg
Stockholm Park LED


Olle Anderson

Olle Anderson är en av de internationellt mest igenkända formgivarna från Sverige. Han arbetar inom ett brett spektra av arkitektur och design, under senare år även innefattande textil, glas och installationer.

Han har varit verksam i ett flertal länder som professor och lärare samt med olika internationella projekt, bl a i Storbritannien, Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Brasilien, Estland, Italien och Sydafrika. Olle Andersson grundade de internationella Wood Workshops, vilka han organiserat sex gånger.

Armaturer som Olle Anderson designat för ateljé Lyktan;
Buzz, Glenn, Hjo, Maple, ParkTube, Solo, Stockholm.

För de senaste nyheterna.